Białe certyfikaty – co to jest?

biale certyfikaty co to jest

Wysoki współczynnik efektywności energetycznej jest ważnym celem, do którego każdy kraj powinien dążyć. A rozwój energii odnawialnej to jeden z czynników, który poprawia ten współczynnik. Aby wspierać rozwój efektywności energetycznej opracowano w Polsce system białych certyfikatów. Czym one są? W jaki sposób uzyskać białe certyfikaty? Bardzo mnie to ciekawiło, więc sprawdziłem.

Czym są białe certyfikaty?

Białe certyfikaty są świadectwem efektywności energetycznej wydawanym za oszczędność energii, uzyskanym w wyniku realizacji modernizacji. Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku jest podstawą prawną, umożliwiającą uzyskanie tego rodzaju świadectwa. 

Ten system jest w Polsce podstawowym wsparciem poprawy efektywności energetycznej. Podnieść ją można przede wszystkim modernizując urządzenia i instalacje, usprawniać procesy wytwórcze oraz wprowadzać nowe technologie, które mają sprawić, aby w czasie produkcji towarów czy usług zużywane było mniej energii oraz surowców. 

Niektóre firmy są wręcz zobligowane do zdobycia tych pracowników, m.in. firmy energetyczne czy takie, które rocznie zatrudniają średnio 250 pracowników. Jeśli firma zaoszczędzi 10 toe energii, to otrzyma biały certyfikat, który może następnie sprzedać, otrzymując w ten sposób zwrot części kosztów. 

Co dają białe certyfikaty? 

Skoro białe certyfikaty są formą wsparcia – naturalnym jest, że można dzięki nim zaoszczędzić. W jaki sposób? Otóż posiadają one wartość rynkową (która rośnie w skali roku o około 5%) i można je odsprzedać firmom, które są zobowiązane do podnoszenia efektywności, a które to nie robią tego. 

Korzyści płyną także z samych przeprowadzonych modernizacji. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej może być sposobem rozwiązania rosnących cen prądu dla danych firm. Warto również dodać, że doszła opłata mocowa, która znacznie podwyższa koszty energii elektrycznej dla firm, a dzięki modernizacjom można je obniżyć. 

Korzyści finansowe to nie jedyne co oferują białe certyfikaty. Bardzo dużo zyskuje również środowisko, dzięki podnoszeniu efektywności energetycznej. 

Kto i jak może uzyskać białe certyfikaty?

Zacznę od tego, kto może otrzymać białe certyfikaty. Otrzymać je może każda firma, która dzięki planowanym inwestycjom zamierza zmniejszyć zużycie energii o minimum 10 toe (Tona oleju ekwiwalentnego – jest to energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10000 kcal/kg). Sposobów by do tego doprowadzić jest całkiem sporo! A są to: 

1. Izolacja instalacji przemysłowych.

2. Przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.

3. Modernizacja lub wymiana:

  • oświetlenia,
  • urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub w procesach energetycznych lub telekomunikacyjnych lub informatycznych,
  • lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła.

4. Odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych.

5. Ograniczenie strat związanych z poborem, przesyłaniem lub dystrybucją energii:

  • związanych z poborem energii biernej,
  • sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
  • na transformacji,
  • w sieciach ciepłowniczych,
  • związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych.

Samo przeprowadzenie modernizacji nie wystarczy do otrzymania białych certyfikatów. Przed tym, trzeba wykonać wstępny audyt efektywności energetycznej, przygotować wnioski do prezesa URE (Urząd Regulacji Energetyki), poczekać na decyzję, zrealizować wskazane we wniosku przedsięwzięcia, przejść audyt powykonawczy i dopiero wtedy otrzymamy biały certyfikat. 

Opłata zastępcza za białe certyfikaty

Czy da się uzyskać certyfikat wysokiej sprawności energetycznej poprzez wniesienie opłaty? Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku realizacja obowiązku uzyskania oszczędności energii może nastąpić poprzez zrealizowanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego (czyli nas) lub poprzez uzyskanie i przedstawienie do umorzenia Prezesowi URE świadectwa efektywności energetycznej. Można to jednak ominąć wpłacając opłatę zastępczą za białe certyfikaty. Należy to zrobić do 30 czerwca każdego roku. Jak już wyżej wspominałem, białe certyfikaty można uzyskać na Towarowej Giełdzie Energii.  

Program białych certyfikatów jest ciekawym rozwiązaniem, dostępne są też inne podobne programy wsparcia, m. in. zielone certyfikaty.