Czym jest opłata mocowa i czy można jej uniknąć?

Ceny prądu 2021 poszły w górę i jest to między innymi niechlubna zasługa nowej pozycji na rachunku za prąd – opłaty mocowej. Nowa pozycja pojawi się na wszystkich rachunkach – zarówno w firmach, jak i gospodarstwach domowych. Czym jest opłata mocowa i dlaczego została wprowadzona? Od kiedy będzie naliczana? Czy opłaty mocowej można uniknąć?

Co to jest opłata mocowa?

W Polsce obowiązuje ustawa z dnia 8 grudnia 2017 o rynku mocy, która ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne państwa, stabilność cen prądu, a także przeciwdziałać niedoborom wytwórczym energii elektrycznej. Opłata mocowa ma wspierać państwowe koncerny energetyczne oraz elektrownie węglowe, których rentowność jest już praktycznie żadna, a utrzymywanie ich przynosi tylko straty.

Opłata mocowa – kiedy została wprowadzona?

Wprowadzenie nowej opłaty miało nastąpić 1 października 2020. Datę tę przełożono na 1 stycznia 2021. Rząd chciał zwolnić z nowej opłaty przemysł energochłonny. Przedstawił ten pomysł Komisji Europejskiej, ale koncepcja nie została zaakceptowana. Aby nie obciążać przemysłu, gdy ten wychodził z recesji, postanowiono przełożyć datę wprowadzenia opłaty właśnie na 1 stycznia 2021.

Jak długo będzie naliczana opłata mocowa? W tym momencie ciężko powiedzieć, znalazłem jedynie wzmiankę, że opłata mocowa będzie obowiązywać przynajmniej do 2037 roku, ze względu na najdłuższe kontrakty dla jednostek nowo budowanych o najniższej emisyjności.

Ile wyniesie opłata mocowa dla firm?

Firmy zapłacą najwięcej, to już jest pewne. Szacuje się, że opłata mocowa ma przynieść 5,6 mld złotych z czego, aż 80% (4,48 mld zł) zapłacą przedsiębiorcy. Szacowano, że kwota jaką będą płacić przedsiębiorcy, będzie wynosić 45 zł/MWh, jednak już wiadomo, że kwota ta będzie na poziomie 76,2 zł/MWh. To blisko dwa razy więcej niż sądzono! Firmy energochłonne zapłacą w skali roku nawet kilkaset tysięcy złotych więcej! Niestety może się to przełożyć na ceny różnych produktów, z których korzystamy na co dzień.

Opłata mocowa dla domu

Wysokość opłaty mocowej dla domu jest zależna od rocznego zużycia energii. Wyróżnia się 4 grupy:

  • zużywające rocznie poniżej 500 kWh, które zapłacą 1,87 zł miesięcznie,
  • zużywające rocznie od 500 kWh do 1.200 kWh, które zapłacą 4,48 zł miesięcznie,
  • zużywające rocznie od 1.200 kWh do 2.800 kWh, które zapłacą 7,47 zł miesięcznie,
  • zużywające rocznie ponad 2.800 kWh, które zapłacą 10,46 zł miesięcznie.

Gospodarstwa domowe zapłacą w sumie 1,12 mld zł z tytułu opłaty mocowej w 2021.

Opłata mocowa a fotowoltaika – czyli czy można uniknąć nowej opłaty?

Niestety posiadanie fotowoltaiki czy innego OZE w naszym domu czy firmie nie zwalnia nas z opłaty mocowej. Instalacja fotowoltaiczna może jednak znacznie zmniejszyć pobór energii z sieci, co już obniży wysokość opłaty mocowej dla prosumenta i podmiotów biznesowych. Działanie instalacji fotowoltaicznej w większości pokrywa się z czasem naliczania opłaty mocowej dla firm (od 7 do 22). Podobnie jest w przypadku gospodarstw domowych, fotowoltaika może pomóc wejść w niższy próg opłaty mocowej. Oprócz tego, fotowoltaika pozwala oszczędzać na samym koszcie prądu, który za sprawą słońca jest darmowy.