Licznik dwukierunkowy – czym jest i jak go odczytywać?

Licznik dwukierunkowy - czym jest i jak go odczytywać?

Każdy posiadacz instalacji fotowoltaicznej typu on-grid (podłączonej do sieci) musi w jakiś sposób rozliczyć się ze swoim operatorem sieci. Aby było to możliwe, w każdym takim systemie zainstalowany jest licznik dwukierunkowy. Czym dokładnie jest to urządzenie? Jak długo się na niego czeka i kiedy nie jest konieczny? Sprawdźmy! 

Dwukierunkowy licznik prądu – czym jest?

Dwukierunkowy licznik prądu jest urządzeniem dostarczonym i zamontowanym przez operatora sieci, niezbędnym do rozliczania prosumentów z zakładem energetycznym. Bez tego urządzenia instalacje fotowoltaiczne nie mogłyby działać, ponieważ zwykły licznik naliczałby wyprodukowany prąd, jako pobrany z sieci elektrycznej.  

Jak działa licznik dwukierunkowy?

Jak sama nazwa wskazuje, licznik dwukierunkowy pokazuje ilość energii pobraną z sieci energetycznej (jak każdy inny licznik), a także ilość prądu oddanego czy inaczej wysłanego do sieci. Dzięki takiemu rozwiązaniu, posiadacze fotowoltaiki mogą rozliczać się na zasadach zapisanych w ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE). 

Jak odczytywać licznik dwukierunkowy?

Pomimo tego, że liczniki są różne, pochodzą od innych producentów czy różnią się innymi aspektami, ich wartości zawsze są opisane tymi samymi kodami OBIS. Pomiędzy poszczególnymi kodami można zazwyczaj przełączać się wygodnymi przyciskami. A co oznaczają poszczególne kody? 

Dla posiadaczy taryfy G11 najważniejszymi będą:

  • kod 1.8.0 (lub 1.8.0.0) – oznacza on całkowitą energię pobraną z sieci od początku uruchomienia licznika,
  • kod 2.8.0 (lub 2.8.0.0) – ten z kolei oznacza, ile energii wysłaliśmy do sieci. 

Dla osób, które korzystają z taryf mieszanych, gdzie cena za energię różni się w zależności od godziny czy dnia tygodnia, kody można podzielić tak, aby pokazywały dane w konkretnych trybach taryfy:

  • 1.8.1 oraz 1.8.2 – pokazują energię pobraną w konkretnych trybach taryfy,
  • 2.8.1 oraz 2.8.2 – te pokazują ilość wysyłanego prądu w konkretnych trybach taryfy. 

Licznik pokazuje wartości od początku założenia licznika. Aby poznać wartości prądu, jakie pobraliśmy czy wysłaliśmy w danym okresie czasu, trzeba porównać je z poprzednim odczytem (można to sprawdzić na fakturze). 

Oczywiście istnieje znacznie więcej kodów OBIS, jednak są one mniej istotne. Ich listę można sprawdzić w instrukcji danego licznika dwukierunkowego. 

Licznik dwukierunkowy – ile się czeka na wymianę?

Za instalację i dostarczenie licznika dwukierunkowego odpowiada operator sieci dystrybucyjnej, jednak to na Was spoczywa obowiązek poinformowania go o potrzebie podłączenie fotowoltaiki do sieci. Według ustawy, musimy zrobić to co najmniej 30 dni przed planowanym przyłączeniem instalacji. Wnioski o podłączenie instalacji do sieci są dostępne na stronach poszczególnych operatorów. 

Licznik dwukierunkowy zostanie dostarczony i zamontowany po sprawdzeniu i zatwierdzeniu wniosku o przyłączenie do sieci. Czas, w jakim operator wymieni licznik na dwukierunkowy, jest różny i może wynosić tydzień, a czasem nawet miesiąc

Czy operatorzy mają specjalne wymagania co do liczników dwukierunkowych? 

Licznik dwukierunkowy Tauron

Tauron nie wymaga żadnych dodatkowych dokumentów ani wniosków, musimy jedynie złożyć wniosek o podłączenie instalacji do sieci. Czas wymiany licznika na dwukierunkowy jest standardowy dla tej procedury i wynosi do 30 dni od zgłoszenia instalacji. 

Licznik dwukierunkowy PGE

Wniosek o podłączenie instalacji fotowoltaicznej (dzięki któremu wymieniany jest licznik) w PGE jest podobny jak u reszty operatorów, wymaga jedynie załączenia dodatkowo schematu instalacji elektrycznej obiektu przedstawiającego sposób podłączenia mikroinstalacji. Czas, w jakim otrzymamy licznik również jest podany jako “do 30 dni”. 

Licznik dwukierunkowy Enea

W przypadku Enea proces wymiany licznika i zgłoszenia instalacji jest standardowy, a czas, w jakim dostaniemy licznik dwukierunkowy to również około 30 dni. 

Licznik dwukierunkowy Energa

Energa nie wymaga żadnych specjalnych dokumentów przy wniosku o podłączenie do sieci, a czas na wymianę licznika to około 30 dni. 

Licznik dwukierunkowy Innogy

Licznik dwukierunkowy w Innogy otrzymamy, składając wniosek w standardowej formie. Na wymianę licznika będziemy musieli poczekać do 30 dni. 

Licznik dwukierunkowy, a fotowoltaika – czy zawsze jest konieczny? 

Licznik dwukierunkowy jest konieczny w instalacjach fotowoltaicznych, które są podłączone do sieci. Jak już wspominałem, wyprodukowany prąd byłby traktowany przez zwykły licznik jako pobrany z sieci, a to skutkowałoby znacznie wyższymi rachunkami za prąd. A co z instalacjami, które nie są połączone z siecią energetyczną? 

Instalacje fotowoltaiczne off-grid nie wymagają wymiany licznika na dwukierunkowy. Nie przechowują one bowiem prądu w sieci, tylko w magazynach energii. 

Specyficzną sytuacją są hybrydowe instalacje fotowoltaiczne. Są one podłączone zarówno do sieci energetycznej jak i magazynów energii. W tym przypadku również jest wymagana wymiana licznika na dwukierunkowy, ponieważ instalacja wysyła nadwyżki prądu do sieci.