Odnawialne źródła energii w praktyce – sytuacja na świecie i w Polsce oraz program Prosument

Coraz większe znaczenie na świecie odgrywają odnawialne źródła energii i ten trend nie omija także Polski. Coraz to kolejne kraje starają się jak najwięcej uzyskanej energii pozyskiwać właśnie z OZE. Nie są to także obietnice bez pokrycia, kraje Unii Europejskiej i nie tylko wyznaczają pułap procentowy wykorzystania źródeł odnawialnych w stosunku do całości wykorzystywanej energii, który musi zostać osiągnięty w konkretnym terminie, a następnie dążą do osiągnięcia tego celu. Zobacz więcej „Odnawialne źródła energii w praktyce – sytuacja na świecie i w Polsce oraz program Prosument”