Ceny prądu 2019 dla firm

Temat podwyżek cen prądu w 2019 roku od miesięcy budzi ożywione emocje tak wśród odbiorców indywidualnych, jak również przedsiębiorców. Rząd postarał się, aby przeciętne gospodarstwo domowe nie odczuło zbyt dotkliwie wzrostów rachunków związanych między innymi z emisyjnością polskiej polityki energetycznej. Rozstrzygnięcia ekonomiczne nie lubią jednak próżni więc konsekwencje znaczne konsekwencje finansowe poniosą w tym obszarze przedsiębiorcy. Jakiego rzędu podwyżki ich czekają, co mogą zrobić w tej sytuacji, aby ratować firmowy budżet i czy skutki droższego prądu odczują rzeczywiście jedynie właściciele biznesów? Sprawdziliśmy.

O ile więcej zapłacą przedsiębiorcy?

Z każdym rokiem notujemy podwyżki w wielu aspektach życia – od artykułów spożywczych, poprzez usługi, na cenach nieruchomości kończąc. Jesteśmy więc przyzwyczajeni do takiego stanu rzeczy. Jeżeli jednak podwyżki zaczynają sięgać wartości rzędu 40 czy 50% w aspekcie stanowiącym ⅕ kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa, to sytuacja nie jest już tak łatwa do zaakceptowania. Jak Poinformował Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, obecne oferty dostawców prądu dla firm mieszczą się w przedziale 350-480 zł za megawatogodzinę. Przypomnijmy, że w 2018 roku wartość ta wynosiła ok. 200 zł. Jak nietrudno trudno policzyć, jest to wzrost rzędu 50 do nawet 100% ! Takie koszty w porównaniu z odbiorcami indywidualnymi wynikają z dwóch czynników:

  • braku regulacji taryf dla biznesu przez Urząd Regulacji Energetyki,
  • tzw. Moc Umowną ustalaną indywidualnie dla przedsiębiorców (wyższa niż dla klientów prywatnych ze względu na znacznie większy jednoczesny pobór prądu w przedsiębiorstwach).

Co mogą w tej sytuacji zrobić przedsiębiorcy, aby zminimalizować ryzyko bankructwa ze względu na tak znaczny koszt utrzymania firmy? Najlepszym rozwiązaniem jest zmiana dostawcy prądu. Wymaga to jednak dużej rozwagi przy analizowaniu ofert i podpisywaniu ewentualnej umowy. Oprócz sprawdzenia wartości najważniejszej czyli ceny, należy zwrócić szczególną uwagę na wszystkie warunki umowy, czyli czas jej trwania i zasady wypowiedzenia.

Konsekwencje droższego prądu dla przedsiębiorców

Niczym odkrywczym będzie stwierdzenie, że wraz ze wzrostem kosztów prowadzenia firmy, trzeba szukać zysku lub oszczędności w innych miejscach. Konsekwencją podwyżek cen prądu będą zatem droższe towary i usługi. Przeciętny konsument odczuje to znacznie w kieszeni, choćby w kategorii artykułów spożywczych. Branża ta jest jedną z najbardziej energochłonnych, a więc ceny mięsa, nabiału czy pieczywa poszybują w górę. Szacuje się, że mogą być to wzrosty rzędu nawet 10%. Jak widać, pomimo, że wyższe ceny prądu być może nie dotkną konsumentów bezpośrednio, ale z pewnością znacznie utrudnią zorganizowanie miesięcznego budżetu domowego.

Ceny prądu dla firm w 2019 roku wzrosną zdecydowanie. Szansą dla przedsiębiorców jest poszukiwanie alternatywnych dostawców energii lub większe niż dotychczas skupienie się na energooszczędnym wyposażeniu przedsiębiorstwa. Wszystko to generuje dodatkowe koszty często rzędu wielu tysięcy złotych. Czy rząd zaproponuje rozwiązanie, które realnie ulży polskim przedsiębiorcom? Pozostaje śledzić informacje.