Jaki jest Twój dystrybutor prądu?

Pojęcia dystrybutorów i sprzedawców energii elektrycznej są często ze sobą mylone. Łatwo się w tej materii pomylić, gdyż jeszcze do niedawna jednym i drugim podmiotem była nierzadko ta sama firma. Różnica jednak pomiędzy tymi pojęciami jest zasadnicza.

Kim jest sprzedawca prądu?

Sprzedawca, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się sprzedażą własnej energii lub tej odkupionej od producenta. W obecnych czasach konsumenci energii elektrycznej mogą wybrać dowolnego sprzedawcę prądu. Warunkiem oczywiście jest to, że jest on dostępny na danym terenie. Sprzedawcy dostarczają prąd po liniach elektrycznych należących do dystrybutorów. Koncesjonowanych, czyli takich którym odpowiedniej licencji udzielił Urząd Regulacji Energetyki, sprzedawców prądu w Polsce możemy liczyć w setkach. Liczba ta przekroczyła już jakiś czas temu 400 sprzedawców. Jest ich więcej niż dostawców, W związku z tym, pamiętajmy tutaj, że nie zawsze sprzedawca prądu jest jego dostawcą.

Kim jest dystrybutor prądu?

Mianem dystrybutora określa się podmiot, dostarczający prąd do określonego mieszkania czy domu. Pojęcie to stosuje się zamiennie z wyrażeniem „dostawca prądu”, choć bliższy odzwierciedlenia właściwej funkcji jest właśnie „dystrybutor”. To do dystrybutora prądu należą wszystkie linie i słupy energetyczne, ale i także liczniki umieszczone w naszych domach. Dystrybutora prądu zmienić nie możemy. Mamy możliwość zmiany sprzedawcy dostarczanej nam energii elektrycznej.

Jak odbywa się dystrybucja prądu?

Dystrybutor prądu zajmuje się jego transportem po liniach niskiego, średniego i wysokiego napięcia. Firma, będąca dystrybutorem zajmuje się konserwacją i zarządzaniem tymi liniami. Wielu z dostawców to spore zakłady przemysłowe, takie jak choćby huty, które mają własną sieć energetyczną, przez co mogą i często to robią, odsprzedawać energię sąsiednim zakładom. Innego typu firmy, jak PKP Energetyka, oferują też wyprodukowaną energię blisko zlokalizowanym klientom. W przypadku kolejowej spółki są to np. ci ludzie, którzy mieszkają nieopodal zelektryfikowanych sieci kolejowych.

Zadania, jakie ma dystrybutor prądu

Przyjrzyjmy się szczegółowo obowiązkom dystrybutorów, które określa Prawo Energetyczne. Są to zatem:

  • prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej,
  • prowadzenie jej eksploatacji, konserwacji i remontów,
  • rozbudowa sieci dystrybucyjnej i planowanie jej rozwoju,
  • dysponowanie mocą danych jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej,
  • bilansowanie systemu oraz zarządzanie ograniczeniami systemowymi,
  • utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnej,
  • dostarczanie użytkownikom sieci i operatorom innych systemów elektroenergetycznych określonych prawnie informacji,
  • współpraca z innymi operatorami systemów elektroenergetycznych lub firmami energetycznymi w określonym przez Prawo Energetyczne zakresie,
  • umożliwienie realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej przez odbiorców przyłączonych do sieci.

Krótko mówiąc, są to wszystkie działania zmierzające do zapewnienia jak najlepszej dystrybucji prądu i umożliwienie jego zdywersyfikowanej sprzedaży.

Umowa dystrybucyjna a umowa kompleksowa

Pomiędzy dystrybutorami, w prawie funkcjonującymi jako Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego, a klientami zawierana jest tzw. umowa dystrybucyjna, określająca prawa i obowiązki każdej ze stron. Krótko mówiąc, zawierana jest ona wtedy, kiedy dochodzi do zaprzestania obowiązywania umowy kompleksowej, czyli takiej, która obejmuje całość usług, niezależnie od tego, czy posiadamy odrębnego dystrybutora i sprzedawcę, czy jest to jedna i ta sama firma.

W skład umowy kompleksowej wchodzą opłata dystrybucyjna i opłaty za zużytą energię czynną. Ta pierwsza stanowi koszt dostarczenia pobieranej energii. Jej wysokość zależy od dystrybutora, jednak w jej skład wchodzi opłata przejściowa, która od 1 stycznia 2017 r. została podniesiona do wysokości 8 zł. Opłaty: dystrybucyjna i ta za sprzedaną energię mogą też stanowić dwa osobne rachunki.

Każdy z dystrybutorów (czy też operatorów, dostawców) posiada spółki-córki, zajmujące się sprzedażą energii elektrycznej. Poznamy je po często zawartym w jej nazwie frazie „obrót detaliczny”.

Jak znaleźć swojego dystrybutora prądu?

W Polsce największymi dystrybutorami prądu są: Enea, Energa, RWE, PGE, Tauron. Zostały one, upraszczając, wydzielone z dawnych zakładów energetycznych. Dlatego dostarczają prąd do określonych regionów kraju.

I tak Enea zapewnia energię zachodniej części kraju. Tauron Dolnemu i Górnemu Śląskowi oraz Małopolsce. Energa Pomorzu, Kujawom, Warmii i Mazurom oraz części centralnej Polski. PGE to z kolei dystrybutor prądu dla całej wschodniej części kraju, włącznie z terenami położonymi wokół Łodzi. Jest także wiele innych pomniejszych podmiotów w łącznej liczbie 174. Jak sprawdzić, jaki jest mój dystrybutor prądu?

Gdy nie chcemy akurat odchodzić od komputera, żeby obejrzeć rachunek za opłatę dystrybucyjną, gdzie na pewno znajdziemy taką informację, wystarczy sprawdzić sprawdzoną porównywarkę cen prądu np. enerad.pl, która na podstawie wprowadzonego kodu pocztowego wskaże nam dystrybutora. Możemy również zajrzeć na stronę URE i na podstawie mapki znaleźć swojego dystrybutora. Możliwości trochę mamy, a wszystko nie powinno nam zająć więcej niż kilka chwil 🙂