Wysoki rachunek za prąd – jak napisać reklamację?

Jeśli otrzymałeś zaskakująco wysoki rachunek, który znacznie odbiega od kosztów, jakie zazwyczaj ponosisz za energię, warto to sprawdzić. Przyczyną wcale nie musi być wyższe zużycie prądu z naszej strony, a błędy popełniane przez zakłady energetyczne lub po prostu awaria licznika.


Jeżeli, więc w ostatnim czasie nie działo się nic co mogłoby wpłynąć znacząco na wyższe zużycie energii w naszym gospodarstwie domowym, powinniśmy to zgłosić. Poniżej kilka rad jak napisać reklamację.

Kiedy składać reklamację?

Reklamację warto napisać zawsze wtedy, gdy rachunek za prąd opiewa na kwotę zbyt wysoką, niż wskazuje na to twoje dotychczasowe zużycie energii. W domu nie pojawił się żaden nowy sprzęt, który mógł podwyższyć kwotę rachunków. Nie doszło do żadnej awarii sprzętów. Nie było remontu, ani nie zamieszkał z nami nikt nowy, kto zaczął korzystać ze sprzętów elektronicznych.

Na zwiększenie zużycia prądu wpływ może mieć także nawet krótkotrwałe dogrzewanie mieszkania przy pomocy nagrzewnicy i tego typu urządzeń. Jeśli żadne z powyższych nie miało miejsca i jesteś pewien, że wina nie leży po twojej stronie, warto napisać reklamację.

Jak napisać reklamację?

W reklamacji powinny się znaleźć najważniejsze informacje: Twoje dane osobowe, adres, numer umowy, numer PPE, numer i stan licznika ( z jakiego dnia?) numer faktury i data jej wystawienia. Powinniśmy opisać i wytłumaczyć nasze wątpliwości co do prawidłowości naliczenia faktury. Dodaj też, że w gospodarstwie domowym nie doszło do żadnych zmian, które mogłyby wpłynąć na wysokość rachunku takich, jak nowe urządzenia elektryczne itp.

Jak napisać i przesłać reklamację zgodnie z wymogami sprzedawców prądu

ENEA

Reklamacje można składać w Biurze Obsługi klienta lub w formie elektronicznej. Formularz reklamacji rozliczenia za świadczenie usługi dystrybucji dostępny jest do pobrania na stronie sprzedawcy.

Energa

Jak napisać reklamację? Energa również przygotowała formularz na stronie internetowej. Należy go wypełnić i przesłać drogą elektroniczną lub na adres korespondencyjny. Wybieramy typ i treść zgłoszenia – rozliczenia i wypełniamy pozostałe dane.

Tauron

Składamy w punktach obsługi klienta lub przesyłamy pocztą na adres Tauron Dystrybucja S.A. Na stronie sprzedawcy prądu pobieramy dokument: reklamacja rachunku za prąd Tauron. Wypełniamy dane osobowe i szczegóły dotyczące reklamowanej faktury.

PGE Polska Grupa Energetyczna

Formularz reklamacji dostępny na stronie dostawcy. Wypełniamy i przesyłamy w formie elektronicznej, pocztą na adres dostawcy lub składamy osobiście w Biurze Obsługi Klienta.

RWE/innogy

Reklamację możemy wysłać drogą mailową, złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta oraz wypełnić formularz na stronie innogy.

PGNiG

Reklamacje możemy złożyć osobiście w Biurze, wysłać na adres PGNiG, wysłać faksem lub wypełnić dostępny na stronie formularz kontaktowy. Analogicznie do opisanych powyżej sposobów przesłania naszej reklamacji postępujemy w przypadku innych sprzedawców energii.

Pamiętajmy, żeby zawsze podawać adres miejsca gdzie zainstalowany jest licznik, a nie nasz adres zameldowania. Opisujmy dokładnie swoje obiekcje i oczekujmy rzetelnego przedstawienia sposobu rozliczenia.

Co gwarantuje nam ustawa?

Dostawca prądu ma obowiązek odpowiedzieć na naszą reklamacje i rozwiać wszelkie wątpliwości. Odpowiedź powinniśmy otrzymać w ciągu 14 dni roboczych. Brak odpowiedzi oznacza, że reklamacja została uwzględniona. Możemy uiścić opłatę rachunku, a następnie oczekiwać jej zwrotu jeśli okaże się, że kwota została naliczona bezpodstawnie. Ustawa chroni nas także w sytuacji gdy nie dokonamy zapłaty.

Do czasu rozpatrzenia reklamacji zakład energetyczny nie może odciąć nas od dostaw prądu. Masz prawo zgłosić sprawę do polubownego sądu konsumenckiego lub możesz wyjść z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zakład energetyczny nie ma prawa wstrzymania dostaw do czasu, aż sąd polubowny lub Prezes Urzędu nie rozpatrzy tej sprawy.

Odrzucenie reklamacji

Tych kilka wskazówek jak napisać reklamację ma być ułatwieniem i przekonaniem jednocześnie o tym, że nie jest to trudne. Zawsze warto sprawdzić czy nie przepłacamy. sprzedawca ma obowiązek odpowiedzieć na twoją reklamację i przedstawić podstawy dokonanego rozliczenia. Jeżeli zakład energetyczny odrzucił naszą reklamację, a my nadal uważamy, że kwota jest zbyt wysoka i została nieprawidłowo naliczona mamy prawo zwrócić się Sądu Polubownego.

Gdy wszystkie wymienione działania nie osiągną skutku, a ty nie będziesz się zgadzał nadal z ponoszeniem zbyt wysokich rachunków za prąd, zawsze masz prawo zmienić sprzedawcę prądu i mieć realny wpływ na wysokość opłacanych rachunków.