Wymiana licznika energii elektrycznej w domu

Każdy z nas jest użytkownikiem energii elektrycznej. Korzystamy z usług zakładów energetycznych i musimy płacić za możliwość stałego dostępu do energii. Miernikiem zużycia prądu są liczniki energii. Podają one bardzo dokładnie nasze zużycie prądu przez czas, jaki obejmowała dana faktura.


Zgodnie z ustawą, instalacje licznika energii bierze na siebie dystrybutor prądu w danym rejonie. Prace odbywają się na jego koszt. My jesteśmy jedynie zobowiązani udostępnić monterowi pomieszczenie, w którym ma znaleźć się urządzenie pomiarowe, na czas przeprowadzania instalacji.

Przyczyny wymiany licznika

Do najczęstszych przyczyn wymiany licznika zalicza się:

  • na wniosek zakładu energetycznego w chwili, gdy minął okres legalizacyjny danego miernika;
  • uszkodzenie urządzenia np. podczas remontu w naszym domu;
  • podejrzenie awarie licznika, gdy przykładowo nasze rachunki za zużycie energii nagle drastycznie wzrosły;

Gdzie zgłosić awarie licznika?

Jeśli podejrzewamy, że nasze urządzenie nie działa prawidłowo, to musimy poinformować o tym odpowiedni zakład energetyczny. Prosimy wówczas o przeprowadzenie kontroli prawidłowego działania urządzenia. Możemy też zgłosić awarię w telefonicznym Biurze Obsługi Klienta, a w ciągu 14 dni ktoś skontaktuje się z nami w tej sprawie.

Gdy okaże się, że licznik rzeczywiście nie funkcjonuje prawidłowo, to badanie będzie bezpłatne. Zakład energetyczny dokona też odpowiedniej korekty rachunków. Jeśli licznik działa prawidłowo za kontrolę przyjdzie nam zapłacić.

Jak przebiega wymiana licznika energii elektrycznej?

Wymiany licznika dokonuje monter z zakładu energetycznego. Najpierw powinien zapisać stan licznika, zanim podejmie się dalszych czynności. Następnie demontuje stare urządzenie i w to samo miejsce zakłada nowy licznik. Po zainstalowaniu licznika musi odnotować stan początkowy nowego urządzenia pomiarowego. Zakłada plomby, które stanowią gwarancję, że nikt nie ruszał licznika i nie zmieniał jego parametrów. Po zakończeniu prac przekazuje właścicielowi mieszkania dokumenty potwierdzające dokonaną wymianę oraz zapisany stan liczników nowego i poprzedniego urządzenia. Cały proces wymiany licznika nie trwa dłużej niż 20 – 25 minut. Na czas zmiany urządzenia pomiarowego musimy wyłączyć prąd.

Czy po wymianie licznika energii elektrycznej zmienią się opłaty za prąd?

Cena, jaką klient zakładu energetycznego płacił za zużycie energii elektrycznej nie ulegnie zmianie po wymianie urządzenia na nowe. Jeśli dotychczas nasze rachunki za prąd wydawały się być na adekwatnym do zużycia poziomie, to nie musimy się obawiać, że przy nowym urządzeniu rozliczenia będą dużo wyższe.

Miernik, jak każde inne urządzenie może ulec awarii. Wymiany licznika dokonuje się po to, by rozliczenia między stronami były prawidłowe.

Skąd dowiemy się o potrzebie wymiany licznika?

O przeprowadzeniu instalacji nowych liczników dostawcy energii informują wcześniej przy pomocy plakatów i broszurek informacyjnych umieszczanych na klatkach schodowych i na osiedlowych tablicach ogłoszeń. Jeśli nie ma nas aktualnie w domu, monter powinien zostawić dla nas informację o próbie przeprowadzenia instalacji i prośbę o kontakt w terminie późniejszym.
Terminy montażu nowych liczników podane są również do informacji publicznej na stronach internetowych zakładów energetycznych. Zdarzają się również komunikaty w lokalnej prasie.

Jak często należy wymieniać licznik energii elektrycznej?

Termin wymiany urządzeń na nowy jest oczywiście uzależniony od daty produkcji oraz legalizacji danego urządzenia, czyli jego montażu. Data legalizacji umieszczona jest na plombach zakładanych przez montera na liczniku. Od roku 2008 okres legalizacyjny tradycyjnych liczników energii elektrycznej o mocy większej niż 30 kW wynosi 15 lat, a dla innych 8.

Po dokonaniu wymiany urządzenia otrzymamy tak zwane świadectwo legalizacyjne, które potwierdza ważność zainstalowanego licznika.

Wymiana licznika energii elektrycznej w domu – podsumowanie

Pamiętajmy, że będąc odbiorcami energii elektrycznej jesteśmy zobowiązani, aby umożliwić monterom założenie nowego urządzenia pomiarowego. Jest to niezbędne do dokonywania prawidłowych, miarodajnych odczytów zużycia przez nas energii elektrycznej. Nie zapłacimy monterowi nic za wykonaną pracę, a cały proces trwa tylko chwilę.
Jednak jeśli kolejne otrzymane faktury będą znacznie odbiegały od poprzednich, możemy oczywiście poinformować o zaistniałej sytuacji zakład energetyczny. Zwykle wzrost rachunków za prąd nie jest związany z działaniem nowego urządzenia, ale warto to skontrolować.

3 thoughts on “Wymiana licznika energii elektrycznej w domu

  1. Proszę o zkontrolowanie licznika ponieważ od paru miesięcy mam bardzo zawyżone faktury.Nawet zgłaszałam w 10.01.2020 ,że po zobaczeniu faktury zostałam przerażona kwotą na fakturze. Pani operator sama mi zaproponowała aby zgłosić kontrolowanie licznika.

  2. Gdzie zgłosić prośbę o zmianę licznika na hebelkowy,te co mamy są z lat 60-tych

  3. Chciałbym wiedzieć jaka jest procedura wymiany licznika np. w ENEA (obecny licznik ma dwa gniazda zamontowane integralnie w liczniku na wkręcenie bezpieczników -to chyba jakiś bardzo stary model). Zamierzam zmodernizować instalację elektryczną tzn. dodać tablicę na bezpieczniki na ok. 8 oddzielnych obwodów i wydaje się, że obecny licznik nie będzie nadawał się do tego rozwiązania i należy zdemontować i zamontować licznik, który będzie można podłączyć bezpośrednio z tablicą rozdzielczą. Mam pytanie jaką procedurę zastosować, aby zakład energetyczny ENEA wymienił licznik.

    Dziękuję i pozdrawiam

Comments are closed.