Rachunek za prąd – co wchodzi w jego skład?

Benjamin Franklin mawiał, że w życiu pewne są tylko dwie rzeczy – śmierć i podatki. Takie zestawienie nie może być przypadkowe. Trudno nie zgodzić się z Franklinem, ja jednak pozwolę sobie nieco rozwinąć, czy raczej uzupełnić jego stwierdzenie. W życiu pewne są tylko trzy rzeczy: śmierć, podatki i rachunki. O ile w pierwszej i drugiej sprawie nie mamy wiele do powiedzenia, o tyle wysokość rachunków to coś, na co mamy realny wpływ.

Płacenie rachunków powszechnie uważane jest za rutynową czynność. Obok opłat za wodę i gaz, rachunek za prąd stanowi jedną z najczęstszych, cyklicznych należności. Warto przyjrzeć się jego strukturze, dzięki czemu zrozumiemy za co dokładnie płacimy, nie tylko wtedy, kiedy opłata okazuje się zbyt wysoka.

Rachunek za prąd – podstawowe informacje

Każdy rachunek za prąd ma podobną strukturą. Wiadomo, że znajdziemy na nim:

  • dane nabywcy
  • dane dostawcy energii elektrycznej
  • miejsce dostarczenia energii
  • numer konta
  • kwotę netto
  • wysokość podatku VAT
  • kwotę brutto
  • termin płatności
  • okres rozliczeniowy

Wiadomości te są niezbędne do tego, by uiścić opłatę. Często właśnie na tym poziomie kończy się nasze zainteresowanie cyferkami znajdującymi się na rachunku za prąd. Ostateczna kwota do zapłaty to jednak suma kilku składowych elementów, które warto prześledzić.

Rachunek – suma wielu składników

Elementy, z jakich składa się rachunek za prąd są ściśle związane z produkcją energii elektrycznej oraz kosztami dostarczeniem prądu do naszych domów. Nie jest to zatem wyłącznie opłata za realne zużycie prądu.

Opłata za energię czynną – czas na oszczędności

Rubryka ”energia czynna” to właśnie ta część faktury, dzięki której możemy zaplanować oszczędności. Jeśli znamy kwotę, jaką zapłacimy za 1kWh, łatwo obliczymy cenę, jaką przyjdzie nam zapłacić. Najprostszym sposobem, by ograniczyć wydatki, jest wybór sprzedawcy u którego opłata za energię czynną jest najniższa.

Opłata handlowa to rodzaj marży, jaką pobiera sprzedawca za obsługę i rozliczanie klientów.

Opłata za dystrybucję, czyli najprościej mówiąc – za dostarczenie energii elektrycznej do mieszkania składa się z:
• opłaty abonamentowej
• opłaty przejściowej
• składnika stałego stawki sieciowej
• składnika zmiennego stawki sieciowej
• stawki jakościowej

Opłata abonamentowa to kwota pobierana w związku z pomiarem i odczytem liczników. Warto zauważyć, że im dłuższy jest okres rozliczeniowy, tym kwota do za płaty jest mniejsza.

Opłata przejściowa została wprowadzona w związku z wcześniejszym rozwiązaniem kontaktów długoterminowych z elektrowniami. Działania takie zostały podjęte zgodnie z zaleceniami Rady Europejskiej. Proces ten rozpoczął się w 2005 roku i ma zostać zakończony w roku 2027. Owa data jest również uznawana za moment, w którym opłata abonamentowa nie będzie już pobierana.

Składnik stały stawki sieciowej to kwota, jaką ponosimy na rzecz Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Opłata ta pokrywa przede wszystkim koszty utrzymania oraz naprawy sieci dystrybucyjnej i przesyłowej. Jej wysokość ustala konkretny Operator Systemu Dystrybucyjnego.

Składnik zmienny stawki sieciowej pośrednio również dotyczy dystrybucji energii elektrycznej. Niniejsza kwota przeznaczona jest jednak na pokrycie kosztów, jakie ponosi OSD w związku ze stratami sieciowymi oraz przesyłaniem energii sieciami należącymi do innych operatorów.

Stawka jakościowa to opłata, którą powinien uiścić każdy polski płatnik za korzystanie z krajowego systemu energoelektrycznego. Fundusze uzyskiwane w ten sposób, są przeznaczane na utrzymanie i sprawne funkcjonowanie całego systemu.

Rachunek za prąd – czarno na białym

Jak widać, kwota którą płacimy za energię elektryczną to suma wielu elementów. Składniki te w doskonały sposób pokazują, że dostarczenie energii elektrycznej do naszych gospodarstw domowych lub firm, to proces niezwykle złożony. Pamiętajmy jednak, że my również możemy w nim uczestniczyć. Pierwszym i najlepszym krokiem jest zapoznanie się z naszym rachunkiem za prąd. Jeśli uznamy, że jest on zbyt wysoki warto skorzystać z porównywarki i kalkulatora cen prądu. Być może najlepszym wyjściem okaże się zmiana sprzedawcy.