Odstąpienie od umowy ze sprzedawcą prądu

Od 2007 roku wszyscy odbiorcy indywidualni prądu mają prawo do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Niestety czasami po głębszej analizie dochodzimy do wniosku, że nowa umowa jest niekorzystna. Zdarzają się również sytuacje, w których przedstawiciele firm wprowadzają nas świadomie w błąd i czujemy się oszukani. Dziś wyjaśnię Wam, co zrobić, aby zgodnie z prawem i bez żadnych konsekwencji zrezygnować z usług nowego sprzedawcy prądu.

Odstąpienie od umowy ze sprzedawcą prądu – kiedy?

Niestety, prawo pozwala na odstąpienie od umowy ze sprzedawcą prądu tylko w przypadku zawarcia jej poza lokalem firmy bądź na odległość. Podpisując umowę w siedzibie firmy pozbawieni jesteśmy tego prawa.

Zawarcie umowy na odległość lub poza lokalem sprzedawcy

Zawarcie umowy na odległość lub poza lokalem jest uregulowana prawnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DzU 2014, poz.827) . Zgodnie z przepisami, konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów w ciągu 14 dni od jej zawarcia umowy. W przypadku zawierania umów poza lokalem firmy, sprzedawca musi poinformować nas pisemnie o tym prawie. Ponadto powinniśmy otrzymać wzór oświadczenia z podaną nazwą i adresem przedsiębiorstwa. Wymagane jest również pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, stwierdzające jej datę, rodzaj, przedmiot świadczenia i cenę. Jeżeli nie otrzymamy powyższych dokumentów termin na odstąpienie wydłuża się do 12 miesięcy.

Kiedy zawieramy umowę na odległość lub poza lokalem?

Umowa zawarta na odległość między konsumentem, a sprzedawcą energii odbywa się za pomocą takich środków jak Internet, lub rozmowa telefoniczna. Zawarcie umowy nie wymaga jednoczesnej fizycznej obecności stron. Aby umowa była zgodna z obowiązującym prawem wymagany jest podpis odbiorcy.

Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa, wymaga obecności fizycznej obu stron, w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa. Może to być mieszkanie konsumenta, restauracja, masowa prezentacja w hotelu.

Jak odstąpić od umowy zawartej ze sprzedawcą prądu?

Możemy to zrobić na kilka sposobów:

  • Osobiście złożyć pisemne oświadczenie odstąpienia od umowy na adres sprzedawcy prądu.
  • Jeżeli regulamin sprzedawcy na to pozwala dozwolona jest droga elektroniczna. Formularz odstąpienia od umowy należy wysłać na wskazany adres e-mail. Gdy wybieramy formę mailową zadbajmy, o potwierdzenie otrzymania formularza.
  • Wysyłając formularz na adres korespondencyjny sprzedawcy, najlepiej za potwierdzeniem odbioru.

Sprzedawca, który otrzymał formularz odstąpienia w formie elektronicznej, zgodnie z prawem, zobowiązany jest niezwłocznie przesłać konsumentowi potwierdzenie jego otrzymania na trwałym nośniku. Według prawa trwałym nośnikiem jest: kartka papieru, pamięć USB, płyty CD-ROM, DVD, Blu-Ray, karta pamięci, dysk komputerowy; poczta elektroniczna, SMS.

Opłaty związane z odstąpieniem od umowy

Sprzedawca prądu nie może obarczyć nas karami za odstąpienie od umowy. Koszty, jakie ponosimy to koszt wysyłki zgłoszenia i obowiązek zapłaty za świadczenie otrzymane do chwili odstąpienia.

Poprawne zachowanie terminów

Termin zaczyna się od dnia zawarcia umowy. Zachowanie terminu liczy się od dnia wysłania oświadczenia przez konsumenta, a nie dostarczenia przez pocztę. Jeżeli ostatni dzień terminu jest ustawowo wolnym dniem termin wydłuża się do ostatniej godziny dnia roboczego. Przykładowo nasza umowa zaczyna obowiązywać 11 lutego 2017 w sobotę. Koniec terminu na odstąpienie powinien wypadać 25 lutego, natomiast wedle przepisów upłynie dopiero 27 lutego w poniedziałek po godzinie 24:00.

Poprawny wzór oświadczenia odstąpienia od umowy ze sprzedawcą prądu

Wzór oświadczenia powinien zawierać:

  • Dane konsumenta – dane osobowe, adres pocztowy
  • Dane przedsiębiorcy – nazwa, pełny adres pocztowy, względnie numer faksu i adres e-mail,
  • Czytelna informacja, że konsument odstępuje od umowy
  • Data zawarcia umowy,
  • Podpis – formularz w wersji papierowej
  • Data wykonania prawa odstąpienia.

Co zrobić, jeśli upłynął termin?

Jeżeli czas na odstąpienie od umowy minął, a my czujemy się oszukani przez sprzedawcę prądu najlepiej skontaktować się z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów. Pamiętajmy, żeby złe praktyki zgłaszać Urzędowi Regulacji Energetyki.

Jak widzicie odstąpienie od umowy ze sprzedawcą prądu nie jest trudne – wystarczy spełnić powyższe formalności i dochować terminów.

One thought on “Odstąpienie od umowy ze sprzedawcą prądu

  1. Może teraz odstąpienie od umowy ze sprzedawcą prądu jest prostsze, bo jak ja parę lat temu chciałam rozwiązać umowę to musiałam przejść taką batalię, że szkoda gadać.. Chodziłam od rzecznika do prawnika, ale stwierdziłam, że nie dam się oszustom zrobić na szaro!

Comments are closed.