Kupujemy mieszkanie na kredyt- a co ze sprzedawcą prądu?

Kupując mieszkanie na kredyt bierzemy na siebie ogromne zobowiązanie. Porównywarki i rankingi kredytów hipotecznych pozwalają na wybór najlepszej oferty wśród dostępnych na rynku. Takiego rodzaju  narzędzia znajdziemy na przykład na stronie https://hipoteki.net/. Skorzystanie z możliwości jakie dają, pozwala na  zaoszczędzenie sporej sumy pieniędzy oraz czasu spędzonego na poszukiwaniach.


Jednak nawet najlepiej dobrany kredyt hipoteczny jest znaczącym wydatkiem w comiesięcznym domowym budżecie. Mając takie zobowiązanie, wiele osób stara się oszczędzić w inny sposób. Przykładem może być zmniejszenie rachunków za prąd. Bardzo dobrą, choć mało popularną w Polsce metodą obniżenia kosztów korzystania z energii elektrycznej jest zmiana sprzedawcy prądu. Jednak wielu z nas zastanawia się, czy nabywając mieszkanie mogą jednocześnie dokonać takiej zmiany.

Rozliczenie z poprzednim właścicielem

Podpisując umowę na zakup mieszkania warto sprawdzić czy poprzedni właściciel uregulował opłaty za prąd. Najlepiej, aby sprzedający zadeklarował w akcie notarialnym, że lokal wolny jest od tego typu zadłużeń. Mimo, że umowa z dostawcą prądu zawierana jest pomiędzy dwiema stronami, zdarza się, że firmy próbują dochodzić swoich roszczeń od nowych właścicieli. Dlatego najlepiej przy kupnie spisać stan licznika i załatwić tę kwestię ze sprzedającym – tłumaczy ekspert hipoteki.net. Sprzedający powinien także rozwiązać umowę ze sprzedawcą prądu lub jeżeli jesteśmy zainteresowani korzystaniem z usług tego samego sprzedawcy – przepisać ją na nas.

Zmiana sprzedawcy prądu i co dalej?

Gdy zdecydujemy się na zmianę sprzedawcy i poprzedni właściciel zerwał umowę, możemy rozpocząć procedurę zmiany. Najlepiej w tym celu skorzystać z porównywarki lub specjalnego kalkulatora. Oba narzędzia ułatwiają proces wyboru odpowiedniej oferty. Porównywarka pokazuje parametry dla poszczególnych sprzedawców i porządkuje dane poczynając od najlepszej oferty. Kalkulator wymaga uzupełnienia informacji dotyczących miejsca zamieszkania i średniej ilości zużycia prądu, po czym przedstawia wyliczenia dla różnych sprzedawców energii elektrycznej. Oczywiście można w sposób tradycyjny dowiadywać się o warunkach świadczenia usług w placówkach firm lub poprzez kontakt z doradcą. Jednakże porównywarka zawsze umożliwia wstępny wybór oferty i odrzucenie najmniej opłacalnych opcji.

Formalności przy zmianie dostawcy prądu

Jeżeli już wybraliśmy sprzedawcę możemy zawrzeć z nim umowę. Następnie albo udzielamy pełnomocnictwa dostawcy i to on załatwia wszelkie formalności, albo sami regulujemy wszystkie sprawy papierkowe. W ostatnim przypadku musimy liczyć się z koniecznością złożenia wypowiedzenia u poprzedniego dostawcy oraz zawarcia umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego o świadczenie dystrybucji. Następnie informujemy OSD o podpisaniu umowy z nowym sprzedawcą. W przypadku konieczności dostosowania liczników wszystkie koszty pokrywa OSD.

Ile możemy zaoszczędzić na zmianie sprzedawcy prądu?

Dzięki zmianie dostawcy możemy zaoszczędzić nawet kilkanaście procent rocznie z dotychczasowych rachunków. Uzyskane pieniądze starczą na częściową spłatę rat kredytu hipotecznego. Dzięki temu zmniejszymy jego wpływ na domowy budżet. Czasami wystarczy zmienić tylko rodzaj taryfy, bez konieczności zmiany sprzedawcy.

Przyłącze elektryczne- zakup nowej nieruchomości

Jeżeli wprowadzasz się do nowego mieszkania, które nie jest przyłączone do sieci energii elektrycznej, musisz zadbać o jego przyłączenie przed podpisaniem umowy ze sprzedawcą i dostawcą prądu. Załatwienie wszelkich formalności wymaga czasu.

Nasze pierwsze kroki powinny być skierowane do przedsiębiorstwa, które świadczy na danym terenie, na którym znajduje się nieruchomość, funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Poprzez jego stronę lub w punkcie obsługi klienta uzyskamy formularz wniosku o przyłącze prądu. Podajemy w nim swoje dane osobowe, wskazujemy potrzebną moc połączeniową, rodzaj przyłącza oraz układu pomiarowego. Wnioskodawca koniecznie musi wykazać się tytułem prawnym do korzystania z nieruchomości. Niezbędne jest dostarczenie planu zabudowy na mapie geodezyjnej lub sytuacyjno-wysokościowej z zaznaczonym obiektem. Właściciel ma prawo do wskazania propozycji umieszczenia złącza kablowego i szafki pomiarowej.

W ciągu 30 dni powinniśmy otrzymać odpowiedź od operatora z warunkami na jakich przyłącze może zostać wykonane. Z propozycji możemy skorzystać przez dwa lata, jeżeli nam odpowiada pozostaje tylko podpisanie umowy i uiszczenie opłaty przyłączeniowej.

Jeżeli przyłączenie do sieci wymaga dodatkowych prac, jak rozbudowa lub wymiana elementów, płatność zostanie rozłożona na raty. Pierwszą z nich należy jak najszybciej uregulować, natomiast drugą zapłacimy, gdy wszystko będzie gotowe do przyłączenia.

Wykonanie instalacji powinno być podporządkowane warunkom zawartym w umowie o przyłączenie. Ich zgodność z planami musi podpisać osoba wykonująca lub sprawdzająca i posiadająca specjalne uprawnienia do tego rodzaju czynności. W międzyczasie możemy podpisać umowę z wybranym dostawcą prądu oraz umowę dystrybucyjną z dystrybutorem. Proces wykonania przyłącza prądu może potrwać nawet 18 miesięcy i uzależniony jest w głównej mierze od jego rodzaju.