Jakie są alternatywne źródła energii?

Wszyscy jesteśmy świadomi, że bez energii nie moglibyśmy normalnie funkcjonować w dzisiejszych czasach. Bez dostępu do prądu musielibyśmy nauczyć się pozyskiwać i przetwarzać pożywienie przy pomocy własnych rąk oraz stracilibyśmy cenne źródło informacji o świecie i komunikacji ze światem.


Za możliwość korzystania z dobrodziejstwa, jakim jest energia, musimy oczywiście płacić, ale oprócz dobrze znanych ofert dostawców i sprzedawców prądu mamy także możliwość skorzystania z niekonwencjonalnych źródeł energii. W naszym artykule postaramy się wymienić i krótko omówić dostępne alternatywne źródła energii.

Rodzaje alternatywnych źródeł energii

Do alternatywnych źródeł energii zaliczamy przede wszystkim energię:

  • wodną
  • słoneczną;
  • wiatrową;
  • geotermalną;
  • biomasę.

Energia wodna

Jest to jak najbardziej ekologiczne źródło pozyskiwania energii. Ludzie nauczyli się czerpać energię z wody jeszcze przed naszą erą. Początkowo wykorzystywana była w młynach wodnych oraz do napędzania miechów w kuźniach. Dziś energię czerpiemy z wody przy pomocy turbin w elektrowniach wodnych. Hydroelektrownie wykorzystują naturalne bądź sztuczne różnice poziomów wód w dużych zbiornikach wodnych. Energię z wody czerpiemy także korzystając z falowania mórz i oceanów.

Energia słoneczna

Jest to najbardziej powszechne w Polsce alternatywne źródło energii elektrycznej i cieplnej, które z roku na rok zyskuje coraz więcej entuzjastów. Podobnie jak energia wodna, słońce również bardzo szybko stało się tanim i dostępnym źródłem energii. To, co jest ważne, to energia niewyczerpywalna, z której możemy stale korzystać i całkowicie nieszkodliwa dla naszego środowiska naturalnego.

Oprócz dużych farm z panelami solarnymi, które pozyskują ogromną ilość energii i dostarczają do wielu odbiorców, mamy możliwość zainstalowania paneli w domach. Możemy sami zaopatrzyć własne gospodarstwo domowe w panele fotowoltaiczne i całkowicie uniezależnić się od dostawców prądu. Nawet w okresie zimowym do naszego kraju dociera spora ilość promieni słonecznych. W czasie gdy nasłonecznienie jest większe i mamy możliwość wytworzenia większej ilości energii, możemy przechowywać jej zapasy na okres jesienno-zimowy.

Energia wiatrowa

Początkowo korzystaliśmy z dobrodziejstwa wiatru budując młyny i wiatraki. W dzisiejszych czasach przy pomocy farm wiatrowych wytwarza się ekologiczną energię. Oprócz tego wiatraki takie charakteryzują niskie koszty eksploatacji i możliwość wytworzenia sporej ilość energii.
Oczywiście powinny być ustawiane w miejscach odległych od zabudowań, na terenach najbardziej nastawionych na działanie siły wiatru. Niestety wiele osób uważa, że są zbyt hałaśliwe i szpecą bardzo piękne krajobrazy.

Energia geotermalna

Możliwość wykorzystywania ciepła wnętrza ziemi jest stosunkowo młoda. Od niedawna mamy możliwość wytwarzania energii z ciepła nagromadzonego w wodach i skałach naszej planety. Zastosowanie studni geotermalnych do produkcji energii elektrycznej miało miejsce już na początku XX wieku we Włoszech. Na świecie coraz bardziej powszechne staje się także stosowanie pomp cieplnych wykorzystujących energię geotermalną niskotemperaturową.
Obecnie energia geotermalna w Polsce nie jest zbyt popularna, ale oszacowano, że jesteśmy w stanie przy pomocy tego źródła pokryć nawet 15% całkowitych potrzeb energetycznych kraju. Jest to wydajny sposób pozyskiwania energii, ale niestety już niezbyt ekologiczny. W procesie produkcji tej energii dochodzi do emisji szkodliwych gazów jak siarkowodór czy radon.

Biomasa

W przypadku tego alternatywnego źródła energii w rzeczywistości mamy do czynienia ze spalaniem różnych roślin, a także zagazowywaniem różnego rodzaju odpadów biodegradowalnych. Przy racjonalnym gospodarowaniu może być odnawialnym źródłem energii i w dodatku bardzo wydajnym.

Ilość uzyskanej energii przy spalaniu 2 ton suchej biomasy równa się spalaniu tony węgla kamiennego. Zainstalowanie pieca na biomasę jest kosztowne, ale jej oszczędność sprawia, że koszt ten zwraca się po około 3 -4 latach. Biomasa jest stosowana przeważnie do ogrzewania, produkcji biogazu oraz biodiesla, a także prądu.

Alternatywne źródła energii – ważne dla naszej przyszłości

W procesie wytwarzania większości wymienionych alternatywnych źródeł energii nie dochodzi do spalania paliw kopalnych, dzięki czemu oszczędzamy nasze środowisko naturalne. Dobrze, że mamy możliwość pozyskiwania energii z coraz to nowych, niekonwencjonalnych źródeł. Wszyscy wiemy, jak energia jest nam potrzebna i dobrze, że staramy się odnajdywać nowe źródła jej pozyskiwania. Nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie kraje borykają się z ciągle rosnącym zapotrzebowaniem na prąd elektryczny, a znane nam dotychczas zapasy powoli zaczynają się wyczerpywać.

Zastosowanie technologii, które umożliwiają wykorzystywanie energii z ekologicznych źródeł jak wiatr, woda i słońce jest drogie, ale koszt eksploatacji jest niski. Mamy więc możliwość na korzystanie z odnawialnych źródeł energii, które są ekologiczne i korzystne dla naszego środowiska, wymaga to jednak inwestycji. Tak naprawdę alternatywne źródła energii to nasze jedyne wyjście i przyszłość, bez nich nie będziemy w stanie sprostać oczekiwaniom na rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną.