Fotowoltaika w domu – zalety i wady.

Fotowoltaika w domu to pozyskiwanie i przetwarzanie promieniowania słonecznego w energię elektryczną na własne potrzeby. Podstawowym elementem są panele fotowoltaiczne, mylone często z panelami słonecznymi (te przetwarzają promienie słoneczne w ciepło dla domu).


Panele składają się z ogniw fotowoltaicznych, które wytwarzają prąd stały z padających na nie promieni słonecznych. Inwerter przetwarza go później na prąd zmienny. Uzyskana energia trafia do publicznej sieci energetycznej. Licznik zlicza ilość energii wyprodukowanej i pobranej z sieci. Więcej informacji o działaniu paneli fotowoltaicznych znajdziesz w artykule: Elektrownie fotowoltaiczne – fotowoltaika.

Fotowoltaika w domu- zalety

  • Fotowoltaika w domu to przede wszystkim oszczędność – montaż instalacji zwróci się nam po kilku latach.
  • Fotowoltaika – jest całkowicie ekologicznym sposobem pozyskania energii. Korzystając z odnawialnych źródeł energii dbamy o nasze środowisko i zmniejszamy emisję dwutlenku węgla.
  • Nadmiar wyprodukowanego prądu możemy odsprzedać do sieci.
  • Nie zostaniemy odcięci od prądu nawet w mało słoneczne, zimowe dni. Instalacja w pierwszej kolejności wykorzystuje prąd z paneli fotowoltaicznych, jednak gdy zabraknie tej energii prąd pobierany jest z publicznej sieci.
  • Konstrukcja instalacji pozwala rozbudować sieć o kolejne ogniwa, gdy będzie taka potrzeba, tj. gdy w przyszłości zgromadzimy gotówkę na jej powiększenie, a wytwarzanej energii będzie za mało.
  • Możliwość uzyskania wsparcia finansowego w formie dotacji i niskooprocentowanej pożyczki na zakup i montaż fotowoltaiki w domu.
  • Promieniowanie słoneczne to zawsze dostępne, niewyczerpalne źródło energii. Promienie słońca docierają do nas, nawet wtedy gdy tego nie czujemy. Nawet w chłodne, pochmurne dni możemy czerpać z niego korzyści.
  • Bezproblemowy montaż. Panele ustawiane są w miejscach najbardziej nasłonecznionych, przeważnie na dachach budynków bez względu na to, czym są wyłożone. Montuje się je także na ścianach oraz na ziemi.
  • Dzięki przydomowej minielektrowni fotowoltaicznej jesteśmy samowystarczalni pod względem energii. Mamy szansę uniezależnić się od dostaw prądu.

Fotowoltaika w domu – Wady

Dokładniej wada, bo jest tylko jedna. Jest to oczywiście cena montażu. Szacuje się, że koszt minielektrowni fotowoltaicznej w domu jednorodzinnym (instalacja o mocy 3 kWp) to koszt około 20 tys. zł. W zależności od nasłonecznienia i ilości wykorzystywanej energii zwraca się po 8-10 latach.

Prosument – wspiera ekologiczne źródła energii

Podstawowym celem programu jest zmniejszeni emisji CO2, a co za tym idzie ochrona środowiska. Ma za zadanie zachęcić nas do instalacji mini elektrowni fotowoltaicznej i innych odnawialnych źródeł pozyskiwania energii. Jest to program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program już w samej nazwie przekonuje do wytwarzania energii, dzięki dofinansowaniu możemy być producentami i konsumentami energii, czyli prosumentami. Aby otrzymać dofinansowanie musimy spełnić parę wymagań formalno-prawnych. Takich jak np. to, że zainstalowane urządzenia będą nowe oraz otrzymają gwarancję producenta na minimum pięć lat.

Prosument – podstawowe informacje

O dofinansowanie możemy się ubiegać do 30.06.2017, środki wydawane będą do 2019 r. Maksymalne koszty na fotowoltaikę w domu, które kwalifikują nas do programu to kwota 7000zł/kWp przy instalacji o mocy do 5 kW. Przy instalacji akumulatorów do magazynowania energii, koszt ten zwiększa się o 5000zł/kWh.

W ramach programu możemy otrzymać 100% zwrotu kosztów w formie pożyczki i dotacji. Dotacja wynosi do 30% dofinansowania. Przeznaczona jest na zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Ciekawostka – wysokie dopłaty do fotowoltaiki w domu

Najbogatszą gminą w Polsce jest Kleszczów, na którego terenie znajduje się kopalnia i elektrownia Bełchatów. Dochody tej gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca to ponad 30 tysięcy zł. Ta imponująca suma sprawia, ze życie na terenie gminy to przyjemność. Darmowa pływalnia, nowoczesna szkoła, dopłaty dla rodzin za zadbane podwórka to nie wszystkie zalety. Gmina stawia na to co jest najważniejsze, a mianowicie ochronę środowiska. Gmina finansuje kolektory słoneczne i fotowoltaiczne nawet do 70% poniesionych kosztów. Maksymalne dofinansowanie od gminy na zakup i montaż fotowoltaiki w domu to 20 000zł.

Informacje o wysokich stężeniach zanieczyszczenia powietrza w ostatnim czasie powinny przekonać nas do głębszego zastanowienia się nad tą sytuacją. Myślenie, że ja jako jednostka i tak nic nie zmienię jest niezwykle szkodliwe, wręcz przeciwnie możemy wiele. Inwestowanie w OZE to ważny krok na drodze ku czystej energii. Słońce to jej niewyczerpywalne źródło. Fotowoltaika w domu tanio i ekologicznie zapewnia nam potrzebną energię.

Artykuł opracowany w oparciu: o tekst z enerad.pl – przydomowa elektrownia fotowoltaiczna.

One thought on “Fotowoltaika w domu – zalety i wady.

Comments are closed.